Oran orantı 9. Sınıf

Cevap:E
Zaten oranlar verilmiş
A=3 b=3
x=2 y=2