Oran orantı cevap C

Doğru Cevap:

1 Beğeni

k/2 + k/3 + k/5 = 31k/30
31k/30 = 124
k = 120

y = k/3 = 120/3 = 40

1 Beğeni