Oran orantı çözümü

Soruyu çözebilmem için yardımcı olur musunuz