Oran oranti konusu acil çözebilirsiniz

1/30000 ölçekli bir haritada 120 cm olarak çizilen bir uzunluk gerçekte kaç km’dir?