Oran oranti problemi

Doğru Cevap Şıkkı:

Kaç metre olduğunu bilmiyoruz M diyelim
10×12×M=4×15×500
120M=60×500
M=60×500÷120
M=250
Çıkar