Oran-Orantı

2x=3y=12z = 24k \ olsun. \\ x=12k, \ y=8k, \ z =2k.

Denklemde yerine yazıp, k değerini bulalım.

1/12k - 1/8k - 1/2k = -1/24 \\ k = 13

bulduğumuz ifadeden yararlanılarak x,y ve z’yi bulalım.

(x,\ y, \ z)=(12k, \ 8k, \ 2k)=(156, \ 96, \ 26)
1 Beğeni