Oran orantı

2/3 sayısının k katı 3/4,3/4sayısının m kati 6/5 olduğuna göre m/k oranı kaçtır