Oran ve orantı sorusu

cevap gerçekten 1 mi ben 5 buluyorum: (