Oran ve orantı sorusu

0,5 in 15 katı 7,5 tur
10 'ün 15 katı 150
Cevap E