Ortak bolen sorusudur

Doğru Cevap:B

15a + 12 = 12b -3

buradan ;

b = 5(a+1)/4 bulunur.

en küçük için ;
a+1 = 4
a = 3 olmalıdır.
b = 5 olur.

a+b = 3+5 = 8 olur.