Ortak bolenleri


Doğru cevap: D Sıkkı !

x ve y birer tam sayı olmak üzere
a = 11x
b = 11y yazılabilir.
Formülde yerine yazarsak;

121.(x²-y²) = 1089
(x²-y²) = 9 bulunur.
x = 5 ve y = 4 değerleri bu denklemi sağlar.
a = 11x olduğuna göre a = 11.5 = 55
Cevap D