Örten fonksiyon ne olur cozun

f(-1) = 4 = f(1)
f(0) = 3
f(2) = 7
BUnlar a,b,c değerleridir.
a+b+c+ 3+4+7 = 14

Cevap E