Ösym soruları yardım lütfen

Doğru Cevap Şıkkı:

Fonksiyonun tanım kümesi demek tanımlı olduğu noktalar demektir.
Grafikte (-3,3) ve (3,7) aralıklarında fonksiyon her x değeri için bir değer almaktadır. (-3 ve 3 hariç)
Bu nedenle fonksiyon 3 noktasında kesintiye uğramış ve -3 noktasında değer almamıştır.
Cevap : (-3,3) U (3,7] olmalıdır. D şıkkı doğru