Özdeşlikler carpanlara ayirma

parantez içleri üslü ifade olmak üzere;

x(14) parantezine alırsak;

A = x(14)( x(2) + x +1 ) (parantezin içi 0 oluğuna göre çarpımın sonucu da 0 dır.)

A = 0

Cevap B