Parabol grafiği i

Grafik orijinden geçtiği için c = 0 olur.
Yönü aşağı dönük olduğu için a < 0 olur.
Tepe noktası sıfırdan küçük olduğu için T=-b/2a < 0 olması için b< 0 olur
Cevap D

1 Beğeni