Parabol grafiği

x = 0 için y = -3

T = -b/2a = -2/(-2) = 1
f(1) = -1 + 2 -3= -2
(1,-2) tepe noktası

Cevap C

1 Beğeni