Parabol grafiği

x = 0 için y = 0
y = 0 için x(x+2)= 0
x = 0 ve x= -2

Cevap A

1 Beğeni