Parabol grafiği

T = -b/2a = 8/2 = 4

y = 16 - 32 + 7 = -9
x = 1 için y = 1-8+7 = 0
x = 6 için y = 36-48+7 = -5

En büyük değer sıfır
Cevap C

1 Beğeni