Parabol ve özellikleri

T = -b/2a = -5/2.(-1) = 5/2 olur.
f(5/2) = -25/4 + 5.5/2 + 8 = 25/4 + 8

İkisinin toplamı

5/2 + 25/4 +8 = 35/4 + 8 = 16,75

Sanırım soruda veya cevaplarda bir hata var.

1 Beğeni