Parabol ve özellikleri

paraboller ikinci dereceden fonksiyonlar olduğu için
m-1 = 2
m= 3
Cevap C

1 Beğeni