Parabol ve özellikleri

x = 0 için f(0) = 0 - 0 + 7
f(0) = 7
Cevap D

1 Beğeni