Parabol ve özellikleri

y = 0 durumu isteniyor.
x² - x -20= 0
(x-5)(x+4)= 0
x = 5 ve x = -4
aradaki uzaklık 5 - (-4) = 9

1 Beğeni