Parabol ve özellikleri

y = 0 için
(x-5)(x+2) = 0 olur.
x = 5 ve x = -2
aradaki uzaklık x = 7

x = 0 y = -10
yükseklik; = |-10|= 10

Alan = 7*10 /2 = 35

1 Beğeni