Parabol ve özellikleri

Sonuçta bulunan +2 değeri denklemde yazıldığında parabolün ilk terimini sıfır yapmakta olup. denklemin parabol olma özelliğinin kaybolmasına neden olduğu için kabul olmaz.

Cevap (-2)

1 Beğeni