Parabol ve özellikleri

T = -b/2a
T = 6/2 = 3
En küçük değerdir.

1 Beğeni