Parabol ve özellikleri

x = 0 için y = 0 olmayan D ve E direk elenir.
x= 4 için y=0 olan ve T=-b/2a değerini tepe noktasını pozitif yapan seçenek A seçeneğidir.

1 Beğeni