Parabol ve özellikleri

en yüksek noktası h(t) nin değerinin en fazla olduğu andır.
“h(t) = -t² + 20t + 80” fonksiyonunu düzenlersek;
“h(t) = t.(20 - t) + 80” olur.
Burada h(t) nin pozitif tam sayı olması için t nin alabileceği değerler {0,1,2,3,…,20,21,22,23} olur.
Ancak “t.(20 - t)” teriminde “t” ile “20-t” nin toplamlarının birbirini 20’ye tamamladığını görebilirsiniz.
Örnek:
t= 8 için;
8.12
t= 9 için;
9.11
Yani x+y = 20 ise,
x.y’nin alabileceği en büyük değer x=y iken olur.
h(t) = t.(20 - t) +80
h(10) = 10.10 + 80
h(10) = 180 (en yüksek nokta)

2 Beğeni