Parabol ve özellikleri

Cevap : 6

Simetri ekseni dediği için x =r
r= -b/2a olduğu için 3m+2/2m-2= 2 ye burda içler dışlar çarpımından 3m+2= 4m-4 e
m= 6

1 Beğeni