Paragraf söz öbeği metodu

Paragraf söz öbeği metodu
0

"Şairlerin ölümü yücelttikleri kültür, modernist bilinçle değişir. "cümlesindeki modernist bilincin ne olduğunu anlamak gereklidir. Modernizim anlayışı klasik anlayış ile karşılaştırıldığında, modernist romanın olay örgüsünün daha karışık olduğu, içsel durumlara, psikolojiye, yabancılaşmaya değindiği görülür. Modernist roman çok katmanlıdır. Bilinç akışı tekniği sıkca kullanılır. Modernist romanlarda bir yere yetişme çabası vardır.
Bu soruda "bu baskın anlayışın yanında eskiden gelen bakış yani kabullenme ve yüceltme az sayıda da olsa karşımıza çıkar yazıyorsa, artık ölümü yüceltmenin etkisinin kaybolmaya yüz tuttuğunu anlayabiliriz.