Paralelkenar sorusu

Paralellik ve benzerlikten |DE| = 4 olur.

4/(|DA| + 4) = 4/12

|DA| = 8 olur. BU değer x 'e eşittir.