Paylaştıramadım. Cevizleri siz paylaştırın

2k + 3k + 5k = 180

k=18 18.2= 36