Periyodik cetvel

Doğru Cevap Şıkkı:d

D Cünkü 2 8 5 dizilim