Periyodik sistem

NO3-. için 7 + 8 x 3 +1 =32
PO4-3 için 15 + 8x4 +3=50
SO4-2 için 16 + 8x4 + 2=50

Bu durumda 2=3>1