Permütasyon acill

3 erkek ve 3 kız öğrenci, her iki kız öğrenci arasın da en az bir erkek öğrenci olmak koşuluyla yan

yana kaç farklı şekilde sıralanırlar?