Permutasyon b şıkkınin cevabı nedir

A şehrinden B şehrine 4 farklı yol, B şehrinden C şehrine 3 farklı yol ve

A şehrinden C şehrine B’ye uğramadan 2 farklı yol vardır.

a) A şehrinden C şehrine kaç farklı şekilde gidilir?

b) Gidilen yolu tekrar kullanmamak şartıyla A şehrinden C şehrine kaç farklı yoldan gidilip A’ya geri dönülebilir?