Permütasyon-kombinasyon

A,B,C,...,J çift tişörtleri birer nesne olarak düşünelim. (Çiftlerin A_{1} ve A_{2} gibi tişörtleri giymedeki permütasyonları yok sayıyoruz, çünkü yarışmacı çiftlerin olup-olmaması bakımından inceliyoruz.) A ve B kesin olucak, C olmıyacak. Yani seçebileceğimiz nesneler D,E,...,J. O hâlde, bu 7 nesneden, 0,1,2,...,6 veya 7 nesnenin olduğu durumu inceleyelim, yani seçelim.

\binom{7}{0} + \binom{7}{1} +...+\binom{7}{7}= 2^{7} = 128.
\therefore