Polinom kavrami

Doğru Cevap Şıkkı:

m = 4 için ikinci dereceden bir denklem olur.

P(x) = 5.x(2) + 2. x + 3.4-2

Sabit terim = 3.4-2 = 10 olur
Cevap E