Polinomlar çözebilir misiniz

polinomun x-2 ile bölümünden kalanın x+2 ile bölümünden kalana eşit olması demek her iki değeri fonksiyona yazdığımızda aynı değeri buluruz demektir. Yani;
x = 2 için p(2) = 8-8+2a+3 = 2a + 3
x = -2 için p(-2)= -8-8-2a+3= -2a-13

ikisini eşitlersek; 4a = -16
a = -4 bulunur.