Polinomlar polinom

Doğru Cevap Şıkkı:

3 + 2 = 5

üsler toplamı derece toplamını verir