Polinomlar yaparmisiniz

Doğru Cevap:

p(x) = (x²-2x-8) Q(x) + (4x-3)
p(x) = (x-4)(x+2) Q(x) + (4x-3)

bölümü bulmak için terimleri ayrı ayrı böler ve toplarız.

p(x) = (x+2) Q(x) + 4 bulunur.
Cevap E