Problem yardımcı olurmusunuz

Doğru Cevap:

12kg içinde %7 varsa bu miktar T = 12*7/100 = 0,84 kg olur.

yeni durumda kaç kg karışımda tuz oranın %21 olduğu bulunmalı. (tuz miktarı değişmiyor.)

Karışım TS = 100 * 0,84 / 21 = 4 bulunur.

İlk durum ile yeni durumun farkını alacağız.
12-4 = 8
Cevap : A