Problemler sayı kesir

Kalan meyve miktarı

(2x/3 - 2) + (3y/4 - 3) = 45

düzenlersek;
8x + 9y = 600

Elde edilen gelir:

(x/3)3 + (y/4)4 = 70
düzenlersek;
x + y = 70

x + y = 70
8x + 9y = 600

üstteki denklemi (-9) ile çarparsak;

-9x - 9y = -630
8x + 9y = 600

toplarsak ;

x = 30 bulunur.