Rasyonel sayılar 2

m bir rakam olmak üzere,

m, 4 + 4, m

ifadesi bir doğal sayıya eşit ise, m kaçtır?

M yerine 5 koyarsan tam sayı çıkıyor

1 Beğeni