Rasyonel sayılar 7.sınıf

Yukarıda görselde verilen, dört arkadaş basketbol ile ilgilenmektedir. Bu dört kişinin bir yılda boyları soldan sağa doğru sırasıyla 5,4-5,41,-5,04-5, 429 cm uzamıştır.

Buna göre, dört arkadaşın bir yıllık uzama miktarlarının büyükten küçüğe sıralanışı aşa ğıdakilerden hangisidir?

A) Mete > Alp > Yağız > Mustafa

B) Alp > Mete > Yağız > Mustafa

C) Yağız > Mete > Alp > Mustafa

D) Alp > Mete > Yağız > Mustafa

1 Beğeni

Cvp B olabilir
Diye düşünüyorum