Rasyonel sayılar çözer misiniz?

A ile B yi toplayınca 2 eder.
A + B = 2
B = 2 - A