Rasyonel sayılar da işlemler

Doğru Cevap:

4/10<x<y<7/10
yazarsak cevabın C olduğunu görürüz.