Rasyonel sayılar eşitsizlik

-9/4 -2’den küçük, 11/3 ise 3 ten büyüktür.

x; -2,-1,0,1,2,3 olabilir.
Toplam = 3