Rasyonel sayılar konu

(1/3 + 3/5) / 2 aradığımız sayıdır. Bu sayı 7 / 15 tir.