Rasyonel sayılar ondalık kesirler

23/5 = 4.6

4.6 - x in pozitif tam sayı olabilmesi için x en fazla 3.6 olabilir.