Rasyonel sayılar sorusuu

b ve c sıfır olamaz.

a = 0 için b/c = 16/5 olamaz
a = 1 için b/c = 11/5 olamaz
a = 2 için b/c = 6/5 toplam = 2+5+6 = 13
a = 3 için b/c = 1/ toplam = 3+1+5 = 9

Cevap D (toplam 13)

İyi çalışmalar

Başarılar